Gamla intressanta dokument

17 samer från Åsele lappmark skriver till kungen 1823

om problemet med nybyggarnas skogseldar. Avskriften har skett så troget som möjligt, utan modernisering av stavningen. Oklarheter i läsningen markeras med frågetecken. Text inom klammer har lagts till för att förtydliga.

Åter till förteckning över historiska dokument


--------------------------------------------------------------------------------

Enl. d. 29 Mars 1823

Stormägtigste Allernådigste Konung

Underteknade Eder Konglig Maj:ts mäst vanlottade undersåtar af lappska allmogen, drista inför Eder Kongl. Maj:t i djupaste underdånighet genom en af våra medlemmar Nils Thomatsson Tanto(?) anföra vår underdåniga klagan öfver ett missbruk, som förr någon gång blifvit föröfvat, men nu synes, till vår undergång, hafva uppnått sin höjd. Våra förfäder och vi efter dem hafva genom våra Renhjordar lifnärat oss och bidragit till fäderneslandets besta så godt vi kunnat, men vi se oss snart nödgas öfvergifva vår enda näring, Rehn-skötseln, af ordsak att de Nybyggare, som fått bosätta sig i Åsele, Vilhelmina och Dorotea och Fredricas församlingar, med flit lyckas vilja genom uptända skogseldar, förstöra det bete för våra Rehnar, som är så högst nödvändigt sedan vi vid instundande vintrar nödgas flytta ifrån de högsta fjällen, där hvarken vi eller våra Rehnar under den tiden kunna blifva vid lif. Detta nidingsverk att förbränna det för våra Renar nödiga betet har tidt och ofta blifvit öfverklagat och äfven någon tid förekommit, men då vi sistledne höst flyttade ifrån fjällen och trodde oss på vanliga ställen finna bete för våra hjordar, funno vi hela sträckor av flera mil förbrände genom skogseldar och nödgade begifva oss ifrån de egenteliga Lappmarks Socknarna till nedra landet, där få ställen gifvas, där Renar kunna finna för dem tjenlig föda. Vi känne icke huru denna våldsverkan skall kunna förekommas, men driste dock i djupaste underdånighet bönfalla, det täckes Eder Kongl. Maj:t anbefalla Eder Befallningshafvande i Vesterbottens Län att tillhålla Krono Betjeningen i Lappmarken att vid skogseldars yppande, derom hålla noga undersökning samt att, vid sådana tillfällen iakttaga, hvad i andre orter iakttages, enligt allmänna lagens härom gifna föreskrift.

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärde Stormägtigste Allernådigste Konung, Eder Kongl. Maj:ts Underdånigste, tropligtigste och lydigste undersåtar
 
 
Thomas Thomatsson
Lars Thomatsson
Christpher (sic) Nilsson
Christopher Sjulsson
Sjul Andersson
Christopher Andersson
Jon Thomatsson Ä.
Jon Thomatsson Y.
Lars Jonsson
Jon Thomatsson
Thomas Pålsson
Sjul Andersson
Lars Thomatsson
Nils Nilsson Ä.
Nils Nilsson Y.
Lars Jonsson
Thomas Olsson
(samtliga med bomärken)

Texten är en avskrift av originaldokumentet, som förvaras i Riksarkivet, Topographica 575−576, Lappmarken.
JAG KUNDE INTE LÅTA BLI ATT LÅTA ER TA DEL AV DET HÄR GAMLA DOKUMENTET SOM FINNS UNDER HISTORISKA DOKUMENT PÅ LÖGDA HEMSIDA.
JAG TYCKER ATT DET SPEGLAR DEN MAKTLÖSHET SOM SAMERNA I OMRÅDET KÄNDE NÄR DE KOM OCH MAN HADE BRÄNT DE LAVRIKA MARKERNA., KANSKE AV OFÖRSTÅND, VAD VET JAG?
NOTERA OCKSÅ VILKEN OTROLIG RESPEKT DE HADE FÖR ÖVERHETEN.
MÄRKLIGT IDAG ÄR ATT BARNEN I SKOLAN FÅR SÅ LITE KUNSKAP OM VÅRT EGET URFOLK.
BRA ATT DET BÖRJAR KOMMA UPP ORTNAMNSKYLTAR PÅ SAMISKA..
DE HÄR ORTSNAMNEN BORDE FÅ SIN PLATS BREDVID VARANDRA. UTE I BYARNA/STÄDERNA. pÅ VISSA PLATSER FINNS DET REDAN SKA TILLÄGGAS.

Anundsjö=Aanege
Aspsele= Sophie sovvene
Björna= Bierne
Flärke=Flierke
Fredrika= Vistege
Nordanås= Nårhta
Trehörningsjö=Dreejhöönine
Umeå= Ubmeje
Åsele= Sjeltie
Örnsköldsvik= Orre-staare

Kommentarer
Postat av: Biret Máret

Bures Elisabeth !

Du skriver mycket intressant nå til dags .... :)

Tack för det !

Den här skogbränningen måste ju ha varit nybyggares svedjebränning - och det var inget oförstånd,

det var för att få åkerjord.... Att man brände bort renbetet gav man blanke f-n ....

2009-03-07 @ 12:15:45
Postat av: Elisabeth

Nej det var förstås inte av oförstånd man brände. De samer som hade möjlighet såg ju till att de själva blev nybyggare på sina lappskatteland och på ett sätt förådde sin bakgrund och böjde sig och blev "svenskar". Kanske var det skuld som gjorde att man inte senare ville kännas viddet samiska arvet och stängde in sig för att prata samiska för att inte barnen skulle höra....

2009-03-10 @ 20:58:40
URL: http://lisaamting.blogg.se/
Postat av: Biret Máret

Bures Elisabeth !

Det var inte samiska nybyggare som främst

ägnade sig åt svedjebränning. Jag tror man var ganska försiktig med elden. Svedjebränning tog ordentlig fart

på svensk sida först med den finska invandringen.

MVH

Biret Máret

2009-03-28 @ 14:46:57

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0